laden

Een gezonde kijk op de wijk!

Gezondheidscentrum Westergouwe biedt een volledig pakket op elkaar afgestemde, wijkgerichte zorg en hulp. We huisvesten een tandarts, huisarts, apotheek, fysiotherapie, drogist, thuiszorg en meer. Stuk voor stuk ervaren zorgverleners met een gezonde kijk op de wijk!

SCROLL
of gebruik  

Westergouwe

Verdeeld over drie bouwfases moet Westergouwe uitgroeien tot een wijk van zo’n 4.000 woningen. Het Gezondheidscentrum groeit mee met de wijk. Letterlijk én figuurlijk. Ons multifunctionele gebouw is niet alleen flexibel in te richten, maar ook net zo makkelijk uit te breiden. Mochten zich organisaties bij Gezondheidscentrum Westergouwe willen aansluiten, dan zetten we er gewoon een verdieping bovenop. Net zolang totdat we tijdens fase III naar ons definitieve onderkomen in Westergouwe verhuizen.

Contact

Meer informatie over Gezondheidscentrum Westergouwe? Wilt u snel even wat vragen of heeft u misschien een suggestie? Neem in alle gevallen gerust contact met ons op. Ook als u zich wilt inschrijven bij een van de aangesloten praktijken kan dat via het formulier. Wij sturen uw aanvraag dan door aan de betreffende zorgverlener.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

Social Media

Nu nieuw in Gouda!

Belangrijk bericht huisartsen

- - -

Telefoon:   0182 - 200 800

E-mail:      info@gcwestergouwe.nl

 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur.

 

Zorgverleners

Van huisarts tot fysiotherapie, van priklab tot tandarts, van apotheek tot verloskundigen praktijk… Ook al groeien we mee met de wijk; van begin af aan biedt Gezondheidscentrum Westergouwe een volledig pakket op elkaar afgestemde zorg en hulp.

Apotheek Grendel


Uitgiftepunt voor al uw medicatie. 

Samenwerkend met alle disciplines binnen het gezondheidscentrum. 

Apotheek Heerkens


Uitgiftepunt voor al uw medicatie. 

Samenwerkend met alle disciplines binnen het gezondheidscentrum. 

Apotheek Westergouwe


 

In Gezondheidscentrum Westergouwe kunt u terecht voor het afhalen van uw medicijnen. Apotheek Grendel en Apotheek Moordrecht openen in Westergouwe een gezamenlijk uitgiftepunt voor al uw medicatie.

Binnen Gezondheidscentrum Westergouwe werken wij met alle disciplines samen. In het bijzonder werken wij nauw samen met de huisartsenpraktijk, en daarnaast met de wijkverpleegkundigen voor advies bij het uitzetten van medicatie.

Cool Kids Kinderfysiotherapie


Openingstijden

Woensdag 15:00 tot 17:00

 

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Sommige kinderen hebben hier echter wat meer problemen mee.

Tijdig signaleren, onderzoeken en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is van groot belang. Veel meer dan bij volwassenen heeft de kinderfysiotherapeut te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt. 

 

Even voorstellen

Mijn naam is Debbie Langbein. Ik ben in juni 2016 bij Cool Kids Kinderfysiotherapie komen werken na een zeer leuke en leerzame stageperiode! Hiervoor ben ik ruim vier jaar werkzaam geweest in een andere praktijk waar ik niet alleen werkte als algemeen fysiotherapeut, maar ook als kinderfysiotherapeut in opleiding. In juni 2017 heb ik mijn Master Kinderfysiotherapie behaald. Ik behandel kinderen met allerlei soorten gezondheidsproblematiek, zowel in de praktijk, aan huis en op een aantal basisscholen in Gouda.
Mijn passie ligt bij motorische schrijfproblematiek, waarbij gedacht kan worden aan kinderen die schrijfkramp hebben, niet tussen de lijnen kunnen schrijven, of bijvoorbeeld een moeilijk leesbaar handschrift hebben. Kinderfysiotherapie is een geweldig beroep, waarbij ik niet alleen kinderen nieuwe vaardigheden leer en help bij hun herstel, maar ik ook veel leer van de kinderen. Immers, elk kind is uniek en heeft zijn eigen behandelplan en aanpak nodig. Niets is fijner dan een kind en (eventueel) diens omgeving te kunnen helpen bij het oplossen van gezondheidsproblemen, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

 

 

Over Cool Kids

Bij Cool Kids Kinderfysiotherapie weten we doorgaans snel een goed contact op te bouwen met onze patiëntjes en hun ouders, dat de basis vormt voor een effectieve behandeling. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar die:

 • diverse motorische problemen hebben
 • neurologische problemen hebben
 • orthopedische klachten hebben
 • sensorische informatie niet goed kunnen verwerken in hun handelen
 • aandachtsproblemen hebben
 • probleemgedrag laten zien t.g.v. motorische, neurologische en sensorische problemen

 

Kinderen kunnen bij ons worden aangemeld op verwijzing van een arts, of zonder verwijzing via Directe Toegankelijkheid op verzoek van de ouders.

Fysiotherapie Oranjestaete


 

Openingstijden

Maandag 16:30 tot 18:30
Donderdag 16:30 tot 18:30

 

Naast algemene fysiotherapie en fysiotraining bieden wij manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie. En in onze trainingsruimte verzorgen wij onder andere Training op Maat, Afvallen op Maat, Fitplus en specifieke trainingen voor lage rug, COPD en valpreventie.

Wij zijn door alle zorgverzekeraars gecontracteerd. Onze therapeuten zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Als praktijk zijn wij aangesloten bij het Schoudernetwerk Groene Hart, Artrosenetwerk Midden Holland en het landelijk Duizeligheidsnetwerk.

 

Gezondheidscentrum Westergouwe is een van de vestigingen van Fysiotherapie Oranjestaete, afgekort Fysiostaete. In Westergouwe kunt u terecht bij Jeroen Krol. Jeroen is algemeen fysiotherapeut en manueel therapeut en daarnaast gespecialiseerd in duizeligheid. Maar u kunt ook terecht bij een van onze andere locaties: Julianahof 210 en het Gezondheidscentrum Korte Akkeren in Gouda en Kranepoort 4a in Gouderak.

 

  Jeroen Krol

U kunt direct een afspraak maken. Daarvoor heeft u geen verwijzing nodig van uw huisarts. 

Groene Hart Diagnostisch Centrum


 

Openingstijden

Dinsdag 08:00 tot 08:30
Donderdag 08:00 tot 08:30

  

Het Groene Hart Diagnostisch Centrum biedt vanuit het Groene Hart Ziekenhuis op laagdrempelige wijze een hoog kwaliteits- en serviceniveau van diagnostiek. Deze diagnostiek is beschikbaar voor huisartsen en daarmee ook voor patiënten. Het centrum is voor u het aanspreekpunt voor bloedafname, trombosedienst, organisatie ketenzorg, diagnostische ontwikkelingen en servicevragen.

In Gezondheidscentrum Westergouwe kunt u zonder afspraak terecht bij het GHDC voor bloedafname.

 

Telefonische bereikbaarheid

0182 - 570237

 

Trombosedienst  0182-570237 > keuze 1
Aanvragen bloedafname huisartsen  0182-570237 > keuze 2
Trombosedienst zelfmanagement  0182-570237 > keuze 3

Hallux Voetexperts


De Voetexperts van Hallux zien het als hun missie om mensen in beweging te brengen of te houden.

Bewegen is gezond, hierdoor verbeteren veel lichamelijke functies en draagt hierdoor in belangrijke mate bij aan de geluk beleving van mensen. Hallux Voetexperts levert een totaal dienstenpakket om alle voetklachten, of klachten aan knieën, heupen of lage rug die voortkomen uit een afwijkend functioneren van de voeten te kunnen verhelpen of te verbeteren. 

Hallux Voetexperts heeft alle disciplines (podotherapeut-medisch pedicure-Orthopedisch Schoenmaker-voetchirurg) zelf in huis of werkt hier nauw mee samen.In Gezondheidscentrum Westergouwe kunt u terecht bij podotherapeut Brecht van Damme.

Huisarts Westergouwe


Openingstijden

Maandag 08:00 tot 17:00 uur
Woensdag          08:00 tot 17:00 uur
Donderdag 08:00 tot 17:00 uur

 

Samen houden we de wijk gezond

Welkom bij Huisartsencentrum Westergouwe!

    

            

 

Mijn naam is Abdelhafid Akoudad en per 1 mei 2019 ben ik gestart als huisarts in Gezondheidscentrum Westergouwe.

Na een aantal jaren op verschillende locaties te hebben gewerkt als waarnemend huisarts, zet ik mijn kennis ervaring nu graag in voor deze nieuwe wijk. De keuze voor deze locatie was snel gemaakt; een nieuwe, jonge en moderne wijk die volop groeit en bloeit.

De doorslaggevende factor is voor mij de samenwerking met collega's uit het zorgdomein. Doordat er binnen het gezondheidscentrum meerdere disciplines werkzaam zijn kan ik u als patiënt beter van dienst zijn en doorverwijzen.

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? Dat kan door contact op te nemen via de bovenstaande contactgegevens, of via de website van Huisartsencentrum Westergouwe.


Tot ziens in Westergouwe! 

 

Ksyos


Ksyos verricht netvliesscreenings voor patiënten met diabetes. Zij worden zo onderzocht op afwijkingen in het netvlies. 

Patiënten met diabetes hebben namelijk een verhoogde kans op beschadiging van de bloedvaatjes in het netvlies.

Bij afwijkingen of bij twijfel wordt digitaal een oogarts geconsulteerd. 

Oefentherapie Cesar Gouda


Openingstijden

Maandag 15:00 tot 17:00

 

Oefentherapie Cesar/Mensendieck biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leert de cliënt anders en beter bewegen, gezonder beweeggedrag en leefstijl. Kenmerkend is de holistische benadering. Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar de klacht van de cliënt kijkt, maar probeert mens en houding in zijn/haar omgeving als geheel te benaderen. De behandeling werkt curatief en preventief: houding en beweging worden zodanig verbeterd dat klachten ook op de lange termijn wegblijven.

De oefentherapeut biedt hulp bij rug- en nekklachten, pijn in de gewrichten (bekken, knie-enkel-voet, arm-schouder-pols), klachten bij chronische aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat, houdingsafwijkingen, hoofdpijn, spanning en incontinentie. Naast algemene oefentherapie zijn er twee specialisaties: kinderoefentherapie, bij problemen in de (senso)motorische ontwikkeling, en psychosomatische oefentherapie, bij klachten die te maken hebben met stress, angst of paniek, hyperventilatie, overspanning, burnout en psychosomatische klachten. 

 

Kinderoefentherapie

Net als u maken veel ouders zich wel eens zorgen om hun kind. Soms op basis van eigen observaties, soms na signalen van anderen, bijvoorbeeld de leerkracht op school. Hoe weet

u of uw zorgen terecht zijn? Een kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling. Omdat er bijvoorbeeld iets mis is met een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.

Een kind met een motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet harder zijn best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Is dat ook met uw kind het geval? Dan kunnen u en uw kind baat hebben bij behandeling door de kinderoefentherapeut.

Waarom een kinderoefentherapeut?

De kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de (senso)motorische ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, en kan u precies vertellen wat uw kind nodig heeft.

 

Samenwerking

De oefentherapeut werkt nauw samen met andere zorgverleners in Gezondheidscentrum Westergouwe. Hierbij kunt u denken aan:

 • de logopedist; omdat spraak een deel is van de motoriek en ademhaling en problemen soms ook met een verkeerde houding te maken hebben
 • de fysiotherapeut; na een behandeling moet soms geoefend worden en de houding juist aangeleerd om nieuwe klachten te voorkomen
 • de huisarts; met het oog op verwijzingen
 • de diëtist; bijvoorbeeld voor specifieke projecten als de Beweegkuur en de Dikke Vrienden Club
 • het Centrum voor Jeugd en Gezin en het consultatiebureau
 • de apotheker (denk aan valpreventie; duizeligheid kan een bijwerking zijn van medicijnen)

Wij behandelen ook aan huis en zijn direct toegankelijk. U heeft dus geen verwijzing van een arts nodig. Boven de 18 jaar komt de vergoeding meestal uit de aanvullende verzekering.

Sociaal Team 0-100+


Het Sociaal Team 0-100+ is een samenwerking tussen het CJG/Sociaal Team Jeugd en het Sociaal Team Volwassenen.

 

We zijn er voor jou en je omgeving wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning. Je kunt bij ons terecht met alle vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over je werk, inkomsten en uitgaven, wonen, gezondheid, opvoeden, opgroeien, jeugdhulp, (mantel)zorg, dagbesteding, je gezin of je relatie. Dagelijks houden wij inloopspreekuren op verschillende locaties in Gouda, voor alle inwoners van 0-100+!

 

Tandartspraktijk Westergouwe


Openingstijden

Maandag 08:00 tot 17:00

 

Bij Tandartspraktijk Westergouwe streven wij naar tandheelkunde van hoogwaardige kwaliteit. Met het gehele team zetten wij ons in om u de best mogelijke mondzorg te geven. Wij bieden zorg, persoonlijke aandacht en adviezen voor uw mond en gebit. Dit gebeurt naar tevredenheid van de patiënt en op een plezierige wijze. In de praktijk werken wij met moderne technieken en apparatuur en de nieuwste materialen. Ook streven wij continu naar kwaliteitsverbetering.

 

U kunt onder meer bij ons terecht voor controle en advies, wortelkanaalbehandelingen, kroon- en brugwerk en protheses.

   

Verloskundigenpraktijk Neeltje


Openingstijden

Woensdag

09:00 tot 12:00

 

Wij als verloskundigenpraktijk Neeltje heten je van harte welkom op het spreekuur in Westergouwe!

Neeltje bestaat uit drie verloskundigen: Rianne Herts, Sanne Betlem en Anja Rietveld. Neeltje is één van de drie teams van de Verloskundigenpraktijk Gouda.

 

 

Elke woensdagochtend hebben wij spreekuur in het gezondheidscentrum, dicht bij huis voor jou als zwangere uit Westergouwe.

 

Je kunt je telefonisch aanmelden voor een eerste controle via telefoonnummer 0182-513594. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 - 13.00 uur en maandagavond van 18.00 - 21.00 uur. 

Of je kunt gebruik maken van het online aanmeldformulier van de website van de verloskundigenpraktijk Gouda. Ook vind je op onze website allerlei informatie voor zwangeren.